Vitå Bollklubbs verksamhetsberättelse för år 2011

Styrelsen får efter avslutat verksamhetsår avgiva följande.
Styrelsen har haft följande sammansättning.
Mårten Larsson Ordförande
Gunnar Andersson Kassör
Cenneth Löf Sekreterare
Carina Olivesten Ledamot
Ulla Ahlbäck Ledamot
Erik Lindström Ledamot
Anders Lantto Ledamot
Ludvig Carlsson Ledamot
Kerstin Ahlbäck Ledamot
Emil Andersson Suppleant
Angela Heginuz Suppleant
Erik Sandberg Suppleant

Under året har styrelsemöten ägt rum den första söndagen i varje månad.
Föreningens medlemsantal ligger kvar på en hög nivå 332 st, vilket är glädjande.
Fotbollen har varit den huvudsakliga verksamheten.
Herrlaget spelade i div 5 södra och slutade där på en fjärde plats.
Föreningen hade två ungdomslag under året från 00 och yngre,
De har förutom seriespel varit med i Bredåker cup under hösten.
Ungdomslagen har vi tillsammans med Jämtöns AIK, under året gjorde vi en barn och ungdomspolicy med pengar från idrottslyftet.
Den kommer att sättas i bruk under 2012.
Vi började året med vår årliga trettondagsafton pub.
I år gick Luleå kommuns landsbygdskonferens i Vitå, och där fick vi vara matservice grupp, samt fick även inför Luleås toppolitiker chansen att berätta lite grann om vår verksamhet.
Under året har vi ingått i NFF:s landsbygdsprojekt, där vi bla fått hjälp med våra arrangemang, både praktiskt och ekonomiskt.

Under våren hade vi vår skidtävling med tipspromenad, med palt efteråt,
detta arrangemang tappar i intresse och vi kommer att ge det en chans till,
sen får vi utvärdera om den har plats ibland våra arrangemang under 2013.
I april stod vi som medarrangör i vårvitådagen tillsammans med Vitådalens skoterklubb och Vitå bygdegårdsförening.
Den innehöll DM i skotercross, samt pubafton på kvällen. Nytt för i år var att barnen fick besök av Isidor ett uppskattat inslag.
Vi hade under sommaren möjlighet att få sköta servering med hamburgeri under två gårdsauktioner och det gav ett bra överskott.
Under sommaren så gick även den traditionsenliga fotbollens dag, ett arrangemang som alltid drar mycket folk. I år hade vi hyrt en hoppborg, vilket visade sig vara en succé.
Stipendierna ur Åke Johanssons minnesfond delades ut för år 2010 och vinnare blev Anders Lantto på ledarsidan och laget 00-02 på ungdomssidan.
Under sommaren har vi haft ungdomar som sommarjobbat med skötseln på Vitå IP, med en vuxen som ansvarig, resterande veckor har vi haft skötselschema.
Vi har även haft skötsel av Vitå elljusspår under året.
Tillsammans med Jämtöns AIK så har vi gett ut fyra matchprogram under året som tagit upp en del av det som hänt i Vitådalen under året.
Under hösten sjösatte vi det stora projektet utbyggnad av huvudbyggnaden på Vitå IP.
Det kommer att bli ett nytt dusch utrymme för att få mer plats för förvaring där nuvarande duschar är belägna.
Dessutom kommer det att bli ett maskinrum, en handikapptoalett samt ett nytt utrymme för domare. Dessutom kallställt bollförråd, samt plats för våra grillar.
I detta projektet drar Gunnar Andersson ett tungt lass,
men många har varit på plats och hjälpt till under byggtiden så här långt,
vi får se under 2012 hur det slutgiltiga resultatet blir.
Vi har även under sommaren haft hand om skrotinsamlingen vid återvinningsstationen.

Intresserade har även möjlighet att följa oss på nätet, på vår hemsida www.vitabk.se.
Här har uppdateringarna under året varit undermåliga, men vi hoppas och tror på en bättring under 2012.
Vad beträffar den ekonomiska ställningen hänvisas till kassörens rapport.