Vitå BK barn och ungdomspolicy

Klubbens policy

All ungdomsfotboll i Vitå BK sker i samarbete med Jämtöns AIK. Därför gäller denna policy för samtliga lag i Jämtö/Vitå BK. Alla som accepterar Jämtö/Vitå BKs policy är välkomna att delta i klubbens verksamhet

Målsättning

Ambitionsnivå och intresse för fotboll kan skilja mycket i unga år. Detta får också till följd att barn utvecklas olika snabbt inom fotbollen och vi i Jämtö/Vitå BK skall ta full hänsyn till detta. Barn och ungdomar kan därför behöva anpassad instruktion för att förstå och kunna utföra uppgifter.

Ledare

Spelare

Föräldrar

Föräldrar har ett stort inflytande över sina barn. De kan påverka barnens förhållande till idrotten, föreningslivet, ledare och lagkamrater. Föräldrarnas stöd behövs!

Åke Johanssons minnesfond

Stipendier ur Åke Johanssons minnesfond är på 1000kr och delas varje år i samband med fotbollens dag ut till en ungdoms spelare och en ungdomsledare. För att få stipendium ur Åke Johanssons minnesfond måste man ha fyllt 10 år under året för vilket stipendiet utdelas och sedan upp till 18 år. Däremot kan stipendiet delas ut till laget om det är under 10 år. För det år man blir tilldelat stipendiet skall man ha representerat Vitå BK. Ledare för respektive lag nominerar en stipendiat, och sedan bestämmer styrelsen vem som får stipendiet. Ledarstipendiat utser styrelsen.

5-manna

Vi deltar i NFF:s 5-manna serier i sammandragsform. Allt skall vara lekfullt och roligt, resultaten tonas ner. Träning och match skall ske på barnens villkor och utifrån varje barns egna förutsättningar och behov. Alla som tränar skall få delta i matchspel och prova på olika positioner. Vi strävar efter att alla skall spela lika mycket.

7-manna

Vi deltar i NFF:s seriespel för 7-manna lag. Fokus skall behållas på att fotboll skall vara roligt. Varje pojke eller flicka skall bara jämföras med sig själv och sin egen utveckling. Alla skall uppmuntras att fortsätta träna för att förbättra sina svagheter och utveckla sina styrkor på ett roligt och uppmuntrande sätt. Lagen skall placeras i en serienivå så nära deras egen nivå som möjligt för bästa utveckling i matchsituationer. Alla som tränar skall få delta i matchspel. Vi strävar efter att alla skall få spela lika mycket.

11-manna

Vi deltar i NFF:s seriespel för 11-manna lag. Alla ska uppmuntras att fortsätta träna för att förbättra sina svagheter och utveckla sina styrkor. Den enskildes specialiteter och position i laget börjar allt mer fastställas på träning och match. Vi uppmuntrar till att hålla igång med flera idrotter, men vi vill att man spelar ut fotbollssäsongen innan vinteridrotten tar över.

Ekonomi

Vitå BKs absoluta mål är att våra barn och ungdomar inte skall behöva betala någon aktivitetsavgift, enbart medlemsavgiften. Alla skall ha råd att aktivera sig i Vitå BK. I och med att Vitå BK har gemensam budget och inga lag budgetar, så måste vi alla ta och dra vårt strå till staken. Vi hjälper till att baka fika till våra hemma matcher och våra evenemang.Vi hjälper till de gånger vi får inventera någon butik och på våra evenemang.

Slutord

Denna policy har godkänts av Vitå BKs styrelse och skall vara en levande policy. Har ni tankar och funderingar på hur den skall kunna göras ännu bättre kontakta vår ungdomsansvarige Ludvig Carlsson på 076-811 42 49.