Vitå Bollklubbs historia

Vitå BK är den tredje i raden av kända idrottsföreningar i Vitå. Föregående föreningar har hetat Vitå AIF och Vitå SK. Vitå BK bildades 1953 enligt följande citat ur protokollboken;

Torsdagen den 5 feb kl 20 hade utlysts ett möte i Vitå Folkets Hus B-sal för bildandet av en bridgeklubb. Vid mötet hade endast 6 personer infunnit sig, varför något bildandet av en bridgeklubb inte kunde komma i fråga. Poststationsföreståndare Åke Johansson som också var närvarande, framkom med ett förslag om att bilda en idrottsförening (Kommentar; eftersom det då inte fanns någon), då han för sin del tyckte att i en så pass ungdomsrik bygd som Vitå, borde det finnas en idrottsförening. Efter en stunds resonemang beslöts att bilda en idrottsförening och en interimsstyrelse valdes bestående av: Åke Johansson, Per-Ove Wikström och Kjell Nilsson. Det uppdrogs åt dessa tre att utlysa ett nytt möte den 15 feb då en föreningskulle försöka bildas. Vid detta möte som också i Vitå Folkets Hus B-sal och var välbesökt av bygdens ungdom, beslöts att bilda en idrottsförening som fick namnet VITÅ BOLLKLUBB. Redan vid detta möte anmälde sig 26 personer för inträde i föreningen som blev en idrottsförening istället för en bridgeklubb.

Den första styrelsen bestod av Åke Johansson ordf, Hjalmar Hedström sekr, Sixten Berggren kassör. Övriga ledamöter Per-Ove Wikström och Kjell Nilsson och suppleanter Gunnar Larsson och Alf Kristoffersson. Under första året hölls många möten för att få snurr på verksamheten. Fotbollen har präglat föreningens verksamhet. A-lags fotboll har funnits varje år.

Många år har dessutom ett B-lag funnits, främst under 60- och 70-talet samt senaste åren då i samarbete med andra föreningar. Fr.o.m. 1981 (dec-80) sker all fotbollsverksamhet tillsammans med Jämtöns AIK under namnet Jämtö/Vitå (JAIK/VBK). På senare år bedriver vi dock senorverksamheten i egen regi, men ungdomsfotbollen bedrivs fortfarande i samarbete med Jämtöns AIK. Pojklag har funnits både på 60-talet samt hela 80-talet och framåt. Juniorlag fanns på 60-talet. Fr.o.m. 1982 har flickfotboll funnits med varje år, vissa åldersgrupper i samarbete med IFK Råneå. 1992 fick föreningen sin dittills största framgång i och med det första avancemanget till div. 4. Sin tabellmässigt bästa placering nådde laget år 2001 då laget blev sexa i div. 4.

Förutom fotbollen anordnades klubbmästerskap på skidor och terränglöpning under 50-talet. En del riktiga skidtävlingar anordnades också under senare delen av 50-talet där flertalet av Sverigeeliten deltog. Rinkbandy i seriespel har funnits de flesta åren mellan 1972-82. Bordtennis på motionsnivå förekommer lite fortfarande, men var mycket livligt på 70-talet.

Under årens lopp (främst 60- och 70-talet) har många danser med kända artister och orkestrar (bl.a. Lill-Babs och Shanes) arrangerats. Surströmmingsfesten var en period ett av våra årligen återkommande arrangemang. Byns majbrasa har vi anordnat många gånger, dock inte på senare år. Några enstaka pimpeltävlingar hölls i mitten av 60-talet. S.k. familjeskidtävlingar har arrangerats varje år sedan 1969.

Några årtal att minnas:
Fr.o.m. 1973 sköter vi om elljusspåret.
Fr.o.m. 1974 sköter vi om isbanan.
1980 invigdes nya fotbollsplanen.
1982 blev omklädningsbyggnaden klar.
1983 började vi med Fotbollensdag.
1987 var den tillbyggda klubblokalen klar.
1989 köptes det tidigare hyrda markområdet där idrottsplatsen ligger.
1992 föreningens dittils mest framgångsrika år då fotbollslaget för första gången avancerar till div. 4. och Tv-sporten gjorde ett uppmärksammat reportage.
2001 avlider för första ordförande och en trogen supporter, Åke Johansson och till hans minne instiftas "Åke Johanssons minnesfond.
2003 50-årsjubileum och en kväll att minnas.